PROGRAM

➔ Budoucnost naší země je ve vzdělání

Zásadním předpokladem je vysoká profesionalita učitelů, ředitelů, ale i nepedagogických pracovníků. K tomu je nutné vytvořit jim kvalitní podmínky, dostatečnou podporu a důstojné ohodnocení. Důležité je také školy nezatěžovat zbytečnou byrokracií tak, aby se mohly plně věnovat svým žákům a studentům. 

 

➔ Sport je důležitou součástí zdravého životního stylu

Vyrovnanost kvality ducha a tělesné kondice je důležitým předpokladem růstu budoucí zdravé, sebevědomé a odolné populace. Nejlepší investicí do sportu je investice do trenérů mládeže. Jen kvalitní a vzdělaní lidé mohou mladé sportovce vést správným směrem.

 

➔ Ochrana životního prostředí

Po našich předcích jsme zdědili krásnou zemi s nádhernou přírodou. Toto bohatství je ale nutné chránit, abychom i my našim dětem předali zemi stejně krásnou nebo ještě krásnější. 

 

➔ Díky zemědělství máme co jíst

Práce v zemědělství je velká dřina. Zemědělci, obzvláště ti malí, potřebují naši pomoc. Ta by měla spočívat především v odstranění zbytečných povinností vůči státu a zjednodušení administrativy pro jejich podnikání. 

 

➔ Kvalitní doprava je klíčem k rozvoji regionů

Naše dopravní síť potřebuje zejména dobudování dálnice D35 a dokončení napojení dálniční sítě na okolní země. Důležité je začít s realizací vysokorychlostních železničních spojení, která zajistí lepší mobilitu osob a uvolní kapacity železnic pro nákladní dopravu tak, aby se velká část nákladů mohla přesunout z kamiónů na železnici.

 

"Naším programem

je selský rozum

a řešení problémů."

KONTAKT

POSLAT DOTAZ

Opište Captcha

Tomáš Augustýn

tomas.augustyn@seznam.cz

TOP 09

Újezd 450/40, 118 00 Praha 1

Tel.: 255 790 999