Augustýn: V ukrajinském Chustu jsme našli nové přátele

21.3.2018

Žďárský zastupitel Tomáš Augustýn byl členem delegace, která navštívila nové partnerské město Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Augustýn: V ukrajinském Chustu jsme našli nové přátele

Na konci letošního února jsem vyrazil společně se zástupci našeho města na návštěvu nového partnerského města Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Byla to výprava početná, protože kromě našich devíti zastupitelů vyrazili ještě čtyři zástupci Nového Města na Moravě a téměř dvacetičlenná delegace Kraje Vysočina. Ti již 10 let spolupracují se Zakarpatskou oblastí v rámci partnerství krajů. Právě jejich dobré zkušenosti s touto oblastí vedla další města k tomu, že navazují partnerství s tamními městy. Od roku 2010 jsou partnery Jihlava a Užhorod, Nové Město se dohodlo s Mižhirií a Žďár nad Sázavou zvolil a na podzim schválil partnerství s městem Chust.

Třídenní návštěva Užhorodu, Chustu a jeho okolí byla spíše společenská než pracovní. Šlo o první naši návštěvu ve městě, proto nám naši hostitelé chtěli ukázat co možná nejvíce. V Užhorodu jsme uctili památku našeho společného prezidenta T.G. Masaryka položením věnců a kytek u jeho památníku. Navštívili jsme dvě školy, nemocnici, synagogu, českou čtvrť, slavnou továrnu na výrobu klobouků, ovčí a kozí salaš, chov pštrosů, chov jelenů, za velkého mediálního zájmu jsme debatovali s městskou radou, ale nejsilnějším zážitkem pro nás všechny bylo slavnostní odhalení pomníku padlým ve stále probíhající válce na Ukrajinsko – Ruské hranici. Tam padli dva vojáci, mladí občané Chustu. Při hodinovém ceremoniálu plném dojemných projevů ukáplo mnoho slz. Teprve v takových chvílích si člověk uvědomí krutou realitu válečné vřavy. Spousta přítomných oplakávala dva hrdiny, kteří jim byli kamarády, příbuznými, bratry a syny. Máme obrovské štěstí, že žijeme ve svobodné a bezpečné zemi a tyhle věci známe jen z médií. Toho si musíme vážit a také si být vědomi s jakým nebezpečím si zahráváme, když naši vrcholní ústavní činitelé mají za vzor Rusko a Čínu.

V Chustu jsme se pokochali v krásném centru, které více než východ připomíná alpské městečko ve Švýcarsku. Místo je důkazem, že i přes těžké ekonomické podmínky a válku, byť na druhé straně země, se při tvrdé a cílevědomé práci dá posouvat město neuvěřitelnými skoky vpřed. Kromě krásného města je o občany postaráno na ukrajinské poměry velmi dobře, buduje se kanalizace, modernizují a rozšiřují školy, město zavádí i školní autobusy pro děti z chudinských oblastí v okolí. Na druhou stranu neskrývá problémy, otevřeně o nich hovoří a snaží se s nimi vypořádat. A že jim to jde dobře, to můžeme jen potvrdit.

Bohužel jsme během naší návštěvy nedohodli příliš mnoho konkrétního, ale to může probíhat v dnešní době přes internet. Důležité je, že jsme poznali partnerské město, ještě lépe jsme poznali skvělé lidi, kteří jej reprezentují a dýchají za ním. Pevně věřím, že se podaří realizovat nabídku, kterou jsme závěrem chustským dali. Tím byla účast jejich dětí a studentů na Santiniho barokní slavnosti. Právě v mladých je budoucnost a já budu jen rád, pokud se před sto lety započaté dobré vztahy mezi Čechy a lidmi v Zakarpatí budou opět rozvíjet.

Mgr. Tomáš Augustýn, zastupitel Žďáru nad Sázavou